header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

UBT Agencija 2Скопје, 07.06.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес беше домаќин на студенти од Универзитетот за бизнис и технологија – УБТ од Приштина, Република Косово.

При посетата, студентите имаа можност да се запознаат со секојдневното практично работење на Агенцијата, нејзините надлежности и начинот на функционирање на Советот на Агенцијата. Студентите покажаа посебен интерес и изразија задоволство од добиените информации за медиумската регулација и за работата на медиумската индустрија во Република Македонија.

Агенцијата останува и понатаму отворена за соработка со сите универзитети и училишта кои имаат интерес за споделување на искуства во областа на медиумите и медиумската регулација.                                                                                  

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak