header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Одговор на Агенцијата на допис од Привремената комисија за наводна појава на нерегистрирани прекршоци по основ на член 75-б

Скопје, 23.11.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Привремената комисија за следење на медиумското претставување достави Одговор...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 1 до 10 ноември 2016 година

Скопје, 19.11.2016г. - Врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, за период од 1 до 10 ноември 2016 година...

Повеќе...  
Мониторинг на изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси за период од 1 до 10 ноември 2016 година

Скопје, 16.11.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг на изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси, за период од 1 до 10 ноември 2016 година...

Повеќе...  
Агенцијата поведе прекршочна постапка против ТВ Алфа

Скопје, 16.11.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по поднесениот Предлог од Привремената комисија за следење на медиумското претставување, поведе прекршочна постапка против...

Повеќе...  
Отворена јавна расправа за Нацрт годишните планови за надзор и Нацрт годишната програма за работа на Агенцијата за 2017 годинa

Скопје, 16.11.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавна расправа за текстовите на Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио...

Повеќе...  
Соопштение од Привремената комисија за следење на медиумско претставување

Скопје, 15.11.2016 година – Во врска со објавените пораки од кампањата „Ние одлучуваме“, Привремената комисија за следење... 

Повеќе...  
Извршен редовен програмски и административен надзор врз четири национални радија

Скопје, 14.11.2016 - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски и административен надзор врз работата на...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 22 до 31 октомври 2016 година

Скопје, 09.11.2016г.- Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното... 

Повеќе...  
Mониторинг над изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси за период од 22 до 31 октомври 2016г.

Скопје, 06.11.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реализираше мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски...

Повеќе...  
Редовен програмски надзор врз Македонски Телеком АД Скопје и ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје

Скопје, 03.11.2016г.  - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реализираше редовен програмски надзор врз Македонски Телеком...

Повеќе...  
Агенцијата поведе прекршочни постапки против ТВ Сител, ТВ Нова и ТВ Алфа

Скопје, 31.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по поднесените Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 10 од 50

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak