header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Предлози од Привремената комисија за 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.

Скопје, 19.12.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување, врз основа на Писмените извештаи од мониторингот...

Повеќе...  
Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.

Скопје, 19.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси...

Повеќе...  
Известување за јавното отворање на пријави за учество на јавниот конкурс

Скопје, 19.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 31-вата седница одржана на ден 07.09.2016 година, донесе Oдлука за објавување на јавен...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 22 Извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување за период од 1 до 9 декември 2016г.

Скопје, 18.12.2016г. – По разгледувањето на Извештаите од мониторингот над изборното медиумско претставување на 22 програмски сервиси за период од 1 до 9 декември 2016 година...

Повеќе...  
Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 22 програмски сервиси за период од 1 до 9 декември 2016г.

Скопје, 16.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното...

Повеќе...  
Поднесени барања за поведување прекршочна постапка против 8 радиодифузери

Скопје, 16.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на Предлозите за постапување од Привремената комисија за следење...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус

Скопје, 14.12.2016г. - Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг над...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 9 телевизиски програмски сервиси

Скопје, 14.12.2016г. – Врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг над изборното медиумско претставување на Македонска Радиотелевизија Скопје...

Повеќе...  
Поднесени барања за поведување прекршочни постапки против ТВ Сонце, ТВ 21 и Радио Канал 77

Скопје, 13.12.2016г. – Врз основа на поднесените Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување...

Повеќе...  
Спроведен редовен програмски и административен надзор врз МРА 1, МРА 2 и ТВ Морис

Скопје, 12.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски и административен надзор врз Македонска Радиотелевизија...

Повеќе...  
Извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување на МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус

Скопје, 12.12.2016г. – Мониторингот над изборното медиумско претставување на телевизиските и радио станици за време на изборниот молк, спроведен врз Македонска...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 6 од 50

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak